בילא בן פרדג' – אבחונים דידקטיים

אבחונים דידקטיים לתלמידי כיתות א-יב

שעות פתיחה

יום א 16.00-19.00, יום ב 16.00-19.00 , יום ג 8.00-19.00, יום ד 16.00-19.00, יום ו 8.00-12.00